Top kundeservice - 70 20 20 54

Levering 2-4 hverdage

Kun kvalitetsprodukter

Mobilepay - EAN - Faktura

Sådan giver Business Model Canvas dig større succes

Oprettet d. under Læringstemaer, Inspiration & tips, Tips og tricks

Sådan giver Business Model Canvas dig større succes

Der går sikkert ikke en dag uden, de fleste ledere stiller sig selv spørgsmålet:

"Kan vi optimere vores kerneforretning? - og i givet fald hvor og hvordan?"

Det kan være en ganske omfattende og kompleks opgave at skabe overblik over den nuværende forretning,

stille spørgsmål til hvilke områder, der med fordel kan ændres

og finde de vigtigste strategiske indsatsområder.

Business Model Canvas forretningsmodellen kan være løsningen til at strukturere din virksomheds nøgleområder og aktiviteter

og dermed skabe et overblik over virksomhedens evne til at skabe værdi og resultater.

Denne artikel om Business Model Canvas kan hjælpe dig som leder til at identificere de områder, der kan forbedres og igangsætte de nødvendige indsatser. 

Hvorfor er en forretningsmodel som Business Model Canvas vigtig?

Udover at en organisation internt kan have gavn af at udarbejde en forretningsmodel, forventer omverden også i høj grad, at virksomheder har en overblik over forretningen. Rationalet bag modellen skal forsikre investorer, banker og samarbejdspartnere om, at virksomheden kan generere et positivt cash flow. 

Modellen med de 9 felter er udviklet af schweiziske Alexander Osterwalder, og illustrerer, hvordan en virksomhed skaber og leverer sine produkter og ydelser.

Business Model Canvas modellens styrke er, at hvis der ændres på ét område, kan man gå modellens øvrige otte områder igennem for at analysere, hvordan de bliver påvirket af ændringen.

Modellen kan også opdeles i fire overordnede felter, som giver et overblik over, ’hvem’ virksomheden har som kunder, ’hvad’ de sælger, ’hvordan’ de gør det, og 'hvilke' resultater i form af indtægter og omkostninger det giver. 

Canvasen kan hjælpe dig med at afklare, hvilke kunder og kundebehov, der skal være fundament for virksomhedens aktiviteter.

Efterfølgende kan du kortlægge, hvilke produkter eller services der vil skabe mest værdi for kundesegmentet.

Når produkterne eller ydelser er på plads, gælder det om at skabe og opretholde en relation til sine kunder og indgå en aftale om distributionen af produkterne, så kunderne får de rigtige leverancer på det rigtige tidspunkt og på et aftalt sted.

De tre områder – kunder, distribution og kunderelationer – udgør grundlaget for virksomhedens salg og indtægts strøm

For at få produkterne salgsklare anvender firmaet nogle ressourcer, som gennemgår en række nøgleaktiviteter. Mange virksomheder har også erkendt at de ikke kan foretage alt internt i virksomheden, så der er ofte indgået partnerskaber med eksterne virksomheder, som også udgår et område i modellen. Ovenstående tre områder – nøgleressourcer, nøgleaktiviteter og nøglepartnere – bliver omregnet og giver virksomhedens omkostningsstrøm.

Business Model Canvas kan du med fordel kombinere med SWOT og Gameplan

En anden styrke ved modellen er, at den effektivt kan kombineres med andre værktøjer - såsom SWOT-analysen.

SWOT-analysen bruges til at vurdere en virksomheds interne styrker og svagheder samt de eksterne muligheder og trusler. Det er i tråd med tankegangen bag forretningsmodellen Canvas, der også beskæftiger sig med at kortlægge virksomhedens konkurrencesituation på markedet. Hvis man anvender Canvas modellen, kan man derfor også med fordel udarbejde en SWOT-analyse. På den måde kommer virksomheden i dybden med, hvordan den strategisk kan håndtere sin nuværende konkurrence position.

Den Grafiske Gameplan er et andet værktøj, der kan bruges i samspil med Canvas-modellen. Det er en visuel og systematisk metode, som virksomheden kan bruge til at oversætte deres overordnede mål og strategier til konkrete arbejds- og handlingsplaner. Den Grafiske Gameplan kan hjælpe dem, der bruger forretningsmodellen med at få et overblik over virksomhedens nuværende tilstand, hvordan den ønskede tilstand er og, hvordan den kommer derhen.

Produkter og services

Hvis du er interesseret i at få et mere visuelt indblik i forretningsmodellen Business Model Canvas,

så forhandler Future Factor bogen: Det Økonomiske Kompas med yderligere beskrivelse.

Se udsnit af indholdet på denne youtube video.


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar