Top kundeservice

Levering 2-4 hverdage

Kun kvalitetsprodukter

Sikker betaling

Bliv certificeret facilitator efter IAF standard - nu med online facilitering

Oprettet d. under Kurser

Bliv certificeret facilitator efter IAF standard - nu med online facilitering
Bliv certificeret facilitator efter IAF standard - nu med online facilitering

 

Start 2023 med at blive certificeret facilitator og ekspert i at designe og facilitere processer

 • Har du brug for at udvikle din ledelsesstil til at kunne skabe engagement og ansvarlighed for at opnå bedre resultater – men har en udfordring med at slippe kontrollen?
 • Vil du også gøre de utallige møder mere effektive med bedre resultater – men har svært ved at bryde rutinerne?
 • Tror du på, at potentialet hos deltagerne kan bringes i spil med en anden form for mødeledelse – men mangler metoderne?
 • Kan du være mere faciliterende, så deltagerne/medarbejderne tager mere ansvar – men ved endnu ikke, hvordan du tilegner dig en anden tilgang?

Kan du nikke ja til et eller flere af de ovennævnte spørgsmål, er du klar til at lære facilitering som en professionel og faglig kompetence og gøre en stor forskel for dig selv, dine medarbejdere, studerende eller kunder.

Som facilitator designer og leder du processer i og for grupper i små og store møder og workshops.

”Som mødefacilitator hjælper du grupper med at nå mere på mindre tid, ved at føre dem igennem annerkendte processer frem mod deres fælles mål.”

Hvem melder sig til vores Facilitatoruddannelse?

Vores deltagere arbejder som ledere, forretningsudviklere, konsulenter, specialister, projektledere, vejledere, undervisere, trænere og coaches – indenfor den offentlige eller private sektor eller som selvstændige.

Hvad lærer du på facilitator uddannelsen?

 • At anvende en effektiv, struktureret og gennemafprøvet procesmodel, der bringer dig gennem De Ni Trin i faciliteringsopgaven
 • At planlægge, designe og facilitere kreative og effektive møder, workshops og temadage der involverer, engagerer og skaber reel værdi
 • At vælge og anvende metoder til at skabe de ønskede mål og resultater – fx metoder til priotitering og beslutningstagning
 • At kunne facilitere innovations-, strategi og samarbejdsprocesser
 • At udvikle grupper til high performance teams ved hjælp af unikke procesværktøjer
 • At kunne tegne nyttige grafiske templates og slagkraftige plancher til dine møder og workshops

Om facilitator uddannelsen

ACUMENs certificeret facilitatoruddannelse ligger på et højt fagligt niveau og er et intensivt udviklingsforløb, der stiller store krav til din indsats før, under og efter uddannelsen. Således forventer vi, at du indgår i en studiegruppe undervejs, hvor du mødes med andre deltagere for at træne mellem hvert modul.

Acumens facilitatoruddannelse er kendt for en høj grad af involvering, engagement, ejerskab og fælles fokus. Udover den faglige læring gennemgår deltagerne også en personlig udvikling i forlængelse af den indsigt, de opnår i den særlige rolle det er at være facilitator.

Hvad opnår du?

 • Kunne arbejde professionelt med facilitering
 • Styrke din bevidsthed om din rolle og identitet som facilitator
 • Højere produktivitet – højere effektivitet
 • En bred og alsidig vifte af metoder og teknikker, som du kan vælge mellem
 • Større motivation, kreativitet og positiv energi
 • Kommunikation i grupper, der fungerer
 • Kunne håndtere konflikter i situationen, så de ikke lukker for den videre proces
 • En indsigt i, at kunne udnytte ressourcerne optimalt
 • Deltagere/medarbejdere/kollegaer der tager ejerskab for at lykkes sammen og nå deres fælles mål
 • Friheden til at eksperimentere med forskellige metoder til at skabe bedre resultater

Facilitator uddannelsens indhold og opbygning

Uddannelsen gennemføres over ni dage fordelt på fire moduler. Hvert modul har et særligt fokus, og du slutter med en assessment, der gennemføres med din studiegruppe.

Modul 1: Din rolle som facilitator og de Ni trin i facilitering

På det første modulpræsenteres du for hele forløbet og materialerne. Du får du et grundlæggende fundament for at forstå facilitatorens rolle, identitet og værdier, og hvad facilitering er – og ikke er. Du introduceres til en effektiv procesmodel, du anvender til enhver faciliteringsopgave, stor som lille. Desuden præsenteres du for IAFs seks kernekompetencer og etiske retningslinjer, din studiegruppe etableres og du begynder at definere din mål og succeskriterier for din egen udvikling.

Modul 2: Grundlæggende faciliteringsmetoder  

På det andet modul sætter vi fokus på at lære og træne en lang række metoder og processer, som sætter grupper i stand til at idegenerere, prioritere og tage beslutninger så effektivt som muligt. Du introduceres endvidere til og træner i praksis en række metoder til at facilitere innovations- og strategiprocesser. Vi arbejder ligeledes med helt nødvendige kommunikative kompetencer i facilitering som aktiv lytning, effektive spørgsmål og feedback.

Modul 3: Facilitering af teams, workshops og møder – og de svære situationer

Dette modul handler om at udvikle dine færdigheder i at opbygge teams, i at designe og facilitere møder og workshops. Det indebærer bl.a. at kunne udarbejde agendaer der understøtter mål og formål. Det handler om at udvælge de rette metoder og det handler om at kunne håndtere divergenser eller konflikter i grupper, kunne intervenere og bringe gruppen videre. Derfor tester du egne konfliktstile og introduceres til forskellige interventionsniveauer.

Modul 4: Forankring af egen læring

Facilitering handler om at lette og hjælpe mennesker og grupper med at nå deres mål og opnå de ønskede resultater. Derfor skal du på dette modul præsentere din egen læring dels gennem en skriftlig opgave og dels gennem en assessment, hvor du i samarbejde med din studiegruppe faciliterer en given proces. Alle vil få omfattende feedback fra tre certificerede assessorer som dels bygger på IAFs kernekompetencer og dels på den konkrete proces i praksis.

Uddannelsescertifikat

Efter gennemført uddannelse med tilfredsstillende resultat, modtager du uddannelsescertifikat, og du har opnået de bedste forudsætninger for at kunne søge og gennemføre en certificering som international facilitator efter IAFs standarder og krav.

The International Association of Facilitators (IAF)

Forløbet tager afsæt i The International Association of Facilitators’ (IAF) seks kernekompetencer og etiske retningslinjer for professionel facilitering. IAF er verdens største og førende brancheorganisation for professionel facilitering. Se https://www.iaf-world.org/site/ og https://www.iaf-world.org/site/chapters/denmark. Efter forløbet kan du derfor kunne fortsætte med en international facilitering gennem IAF.

Praktiske oplysninger

Facilitatorer

Vagn Strandgaard og/eller Lotte Møller Sørensen, ACUMEN

Vi udvikler løbende facilitatoruddannelsen, som har været i gang siden 2013. Vi er optaget af læring og af at udvikle mennesker og deres potentialer, og vi arbejder begge som proceskonsulenter, facilitatorer, forfattere & konceptudviklere. Du kan læse mere om vores forskellige baggrunde på https://acumen.dk/vagn-strandgaard/ og  https://acumen.dk/lotte-moeller-soerensen/

Datoer

Modul 1:       Dato følger 2023

Modul 2:       Dato følger 2023

NYT: Introduktion til online facilitering 1 Dato følger 2023   

Modul 3:       Dato følger 2023

NYT: Introduktion til online facilitering 2 Dato følger 2023    

Modul 4:        Dato følger 2023

I alt 9 dage samt 2 x 2 timers online kursus i online facilitering.

Mødetider

Mødetid kl. 08.30-17.00 alle dage.

Kursussted

Hotel Lautrup Park,

Borupvang 2,

2750 Ballerup.  

Kursuspris

Kr. 29.999 ekskl. moms inkl. alle materialer og fuld forplejning uden overnatninger.

 

tilmeld-knap

 

 
 

 

 


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar